Fiscaal voordeel

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Oftewel goede doelen en instellingen. De Stichting Juliette & Friends is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI.

Dat betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar kan zijn. Voor meerinformatie kunt u kijken op belastingdienst.nl/giften.