Voedingsprogramma

Ook kinderen die ondervoed zijn worden door de stichting ondersteund. Het is vaak niet zozeer gebrek aan eten als wel de kwaliteit ervan die voor ondervoeding zorgt.

Een groep van zo’n 15 kinderen komt 6 weken lang bij Els langs voor een maaltijd met voedingssuplementen zoals spirulina. Vooraf worden de kinderen gewogen, wordt hun bloed getest en krijgen ze ontwormingspilletjes. Wormpjes veroorzaken wondjes in de darmen waardoor veel kinderen bloedarmoede hebben. Tijdens het programma worden ze iedere week gewogen en de laatste keer wordt opnieuw hun bloed getest en een rapport opgesteld. Tot nu toe zijn de resultaten meer dan bevredigend. Mochten kinderen door de slechte voeding thuis, weer terugvallen dan mogen ze gewoon weer opnieuw aankloppen. Daarnaast worden kinderen die echt heel zwaar ondervoed zijn intern opgenomen en van voedzame maaltijden voorzien. Tot slot worden scholen bezocht om ook daar aan zo’n 500 kinderen ontwormingstabletjes toe te dienen.