Werkwijze Stichting

De stichting is een zelfstandige stichting, opgericht om financiën en middelen in natura voor de kinderen in te zamelen. Het gaat daarbij om gehandicapte kinderen en kinderen die zwaar ondervoed zijn.

De activiteiten en de daarvoor benodigde middelen zijn zeer concreet en worden altijd financieel onderbouwd. Rekening- en verantwoording afleggen vormt de basis van de samenwerking. Dat betekent dat vóóraf exact wordt omschreven hoeveel geld waarvoor nodig is. En achteraf dienen de ‘kassabonnetjes’ als verantwoording. Een beetje te vergelijken met de marktplaats van Juliette waar u uw aankopen doet. Ter informatie: ook aan de ouders van de kinderen wordt in het algemeen een kleine bijdrage gevraagd. Zo maakte de vader van één van de kinderen twee jiko’s (kleine BBQ’s) en verkocht een oma een paar kippen.
 
Het bestuur van de Stichting Juliette & Friends bestaat uit:
– Wim Koetsier (Voorzitter)
– Marieke Nieuwland (Secretaris / Penningmeester)
– Martijn Muijser (Bestuurslid)  

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Noordwest-Holland onder nummer 53678192.